Google One 100GB đến 2TB

250.000 

  • Gói 100GB: 250K/năm (thành viên)
  • Gói 200GB: 450K/năm (thành viên)
  • Gói 500GB: 550K/năm (thành viên)
  • Gói 1TB: 600K/năm (thành viên)
  • Gói 2TB: 950K/năm (chủ Family có thể chia sẻ bản quyền cho 4 thành viên khác)

Call/Zalo: 0834.556.165

- +
Back to Top